Aug 21,2013
561

KaiBaek being… KaiBaek  ╮(─▽─)╭


Aug 21,2013 561 notes


 1. ahjummarin reblogged this from airistar
 2. baekhunsshi reblogged this from airistar
 3. dear-bubu reblogged this from airistar
 4. sica-maomao reblogged this from airistar
 5. 816mg reblogged this from airistar
 6. byunbaekful reblogged this from airistar
 7. zalando96 reblogged this from airistar
 8. shizumura reblogged this from airistar
 9. lexisophiamarie reblogged this from airistar
 10. bbybaekbby reblogged this from airistar
 11. baekbyunbaby reblogged this from turninbaek
 12. turninbaek reblogged this from airistar
 13. hwagam-exo reblogged this from kaisoone
 14. k-pluv reblogged this from fykaibaek